Sjukdom trots vaccination

Det finns inget vaccin som kan garantera ett fullständigt skydd mot sjukdom. Trots att vacciner ger ett bra skydd, kommer det alltid att finnas hundar som helt enkelt inte kan bilda en tillräcklig mängd antikroppar. Det finns mer än en orsak till ett sådant bristande svar på vaccinationen.

De antikroppar som valpen får i sig via modersmjölken kan störa utvecklingen av de nya antikroppar som valpens eget immunsystem ska bilda som en reaktion på vaccineringen. Vissa hundar kan sakna tillräcklig förmåga att producera antikroppar. De är vad man kallar immunologiskt inkompetenta. Dålig immunokompetents kan också ses hos hundar som vid vaccinationstillfället har någon sjukdom. Om en hund vaccineras under inkubationstiden kan sjukdom ändå bryta ut, eftersom det tar ett antal dagar innan ett tillräckligt vaccinationsskydd har bildats. Det är därför viktigt att hunden är frisk vid vaccinationstillfället.

Vissa läkemedel kan också hämma immunsystemet och ge ett sämre vaccinationsskydd. Det vanligaste läkemedlet i denna grupp är kortison. En stor parasitbörda anses också kunna försämra vaccinationseffekten.

VAD ÄR DET MAN VACCINERAR EMOT?

Valpsjuka   Läs mer…
Smittsam leverinflammation-HCC   Läs mer…
Kennelhosta   Läs mer…
 

Vaccinationsplan hund   Läs mer…

Vad är då skillnaden mellan Nobivac Pi och Nobivac KC?   Läs mer…